Износ додељених средстава

Канализациона мрежа је изграђена на око 60% територије Алибунара. Изградњом 2.672 метра канализационе мреже у Блоку 5, корисници који и даље користе септичке јаме, били би прикључени на канализациону мрежу отпадних вода, што би умногоме допринело побољшању квалитета живота грађана. Прва фаза обухвата градњу мреже у Немањиној улици и у делу улице Жарка Зрењанина до прикључења на црпну станицу, као и црпну станицу и потисни вод.

Општина Алибунар
Датум доделе средстава

2. октобра 2017.

Корисник средстава

Општина Алибунар

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине