Iznos dodeljenih sredstava

Rekonstrukcija atletske staze u Zrenjaninu obuhvatiće izgradnju brojnih atletskih borilišta (atletska staza sa osam traka, borilište za bacanje koplja, kugle i diska, jama za skok u dalj i jama za stipl), te postavljena novih reflektora. Rekonstrukcijom atletskog stadiona biće stvoreni uslovi za kvalitetnije rekreativno i profesionalno bavljenje atletikom, te otvoriti mogućnosti za organizaciju domaćih i međunarodnih atletskih takmičenja.

Grad Zrenjanin
Datum dodele sredstava

30. januara 2018.

Korisnik sredstava

Grad Zrenjanin

Oblast

Razvoj sporta