Iznos dodeljenih sredstava

Prva faza infrastrukturnog opremanja radne zone u Adaševcima obuhvata izgradnju servisnih saobraćajnica, izgradnju pešačko-biciklističke staze, vodovodne mreže i postavljanje trafostanice. Infrastrukturnim opremanjem stiču se uslovi za namensko korišćenje prostora predviđenog za radnu zonu, odnosno, biće omogućen prilaz i izgradnja infrastrukturnih objekata i instalacija za buduće korisnike ove radne zone.

Opština Šid
Datum dodele sredstava

30. januara 2018.

Korisnik sredstava

Opština Šid

Oblast

Lokalni i ekonomski razvoj