Износ додељених средстава

Прва фаза инфраструктурног опремања радне зоне у Адашевцима обухвата изградњу сервисних саобраћајница, изградњу пешачко-бициклистичке стазе, водоводне мреже и постављање трафостанице. Инфраструктурним опремањем стичу се услови за наменско коришћење простора предвиђеног за радну зону, односно, биће омогућен прилаз и изградња инфраструктурних објеката и инсталација за будуће кориснике ове радне зоне.

Општина Шид
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Шид

Област

Локални и економски развој