Износ додељених средстава

Санацијом дела водоводне мреже у Новом Кнежевцу биће замањене постојеће азбест цементне цеви како би се обезбедило уредно снабдевање пијаћом водом на територији насеље. Пројектом је предвиђена санација мреже у улицама Краља Петра Првог, Жарка Зрењанина, Тргу Моше Пијаде, Крстурском путу, Немањиној и Јелене Бајић.

Општина Нови Кнежевац
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Нови Кнежевац

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине