Износ додељених средстава

Друга фаза изградње потамишког колектора обухвата изградњу дела колектора од црпне станице Црвени магацин до постојеће главне црпне станице ФЦС Лука Дунав. Пројекат обухвата изградњу 1.748 метара мреже,чиме се унапређује систем управљања отпадним водама на територији Града Панчева и обезбеђују бољи услови за пословање привредних субјеката у зони колектора.

Град Панчево
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Град Панчево

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине