Износ додељених средстава

Реконструкција цевовода на делу водоводне мреже у Кикинди подразумева замену постојећих цеви дистрибуционог цевовода са адекватним цевима од полиетилена високе густине. Водоводна мрежа биће реконструисана у укупној дужини од 5.849,50 метара у Улици Фејеш Кларе, Нићифора Брандића, Дистричкој, Димитрија Туцовића, Бранка Радичевића, Ђуре Даничића и Војина Зиројевића.

Град Кикинда
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Град Кикинда

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине