Iznos dodeljenih sredstava

Saobraćajnice unutar „Bloka 82“ nalaze se u neposrednoj blitini centra grada, sa pretežno kolektivnim stanovanjem. Projektom je predviđena izgradnja saobraćajne infrastrukture, trotoara, biciklističkih staza, parkinga, postavljanje javne rasvete i uređenje zelenih površina. Poboljšanjem kvaliteta komunalne opremljenosti lokacije, poboljšava se i kvalitet građana koji žive u tom delu Sombora, ali i unapređuje atraktivnost lokacije za buduće investitore.

Grad Sombor
Datum dodele sredstava

30. januara 2018.

Korisnik sredstava

Grad Sombor

Oblast

Saobraćajna infrastruktura