Износ додељених средстава

Саобраћајнице унутар „Блока 82“ налазе се у непосредној блитини центра града, са претежно колективним становањем. Пројектом је предвиђена изградња саобраћајне инфраструктуре, тротоара, бициклистичких стаза, паркинга, постављање јавне расвете и уређење зелених површина. Побољшањем квалитета комуналне опремљености локације, побољшава се и квалитет грађана који живе у том делу Сомбора, али и унапређује атрактивност локације за будуће инвеститоре.

Град Сомбор
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Град Сомбор

Област

Саобраћајна инфраструктура