Износ додељених средстава

Изградња и проширење коловоза у улицама Алмаши Габора и Ватрогасној у Тотовом Селу, као и у улицама Јована Богдановића, Стевана Новковића, Задњој и у Марка Његомира у Велебиту биће изграђене саобраћајнице које омогућавају већу безбедност у саобраћају, као и доприносе бољем квалитету живота у насељениим местима општине Кањижа.

Општина Кањижа
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Кањижа

Област

Саобраћајна инфраструктура