Износ додељених средстава

Побољшање саобраћајне инфраструктуре на територији општине Мали Иђош предвиђа изградњу коловоза у Улици Башта у Малом Иђошу у дужини од око 563 м, као и санацију коловоза у Улици Вука Караџића у Ловћенцу, где је интетнзитет саобраћаја велик због приступа школи и гробљу.

Општина Мали Иђош
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Мали Иђош

Област

Саобраћајна инфраструктура