Iznos dodeljenih sredstava

Sanacijom kolovoza u ulicama Alekse Šantića,Karađorđevoj i Nikole Tesle u naseljenom mestu Vojvoda Stepa, doprineće se bezbednijem odvijanju saobraćaja, kao i poboljšanju kvaliteta života na teritoriji opštine Nova Crnja.  Projektom je predviđena sanacija kolovoza u ukupnoj dužini od oko 5.000  metara.

Opština Nova Crnja
Datum dodele sredstava

30. januara 2018.

Korisnik sredstava

Opština Nova Crnja

Oblast

Saobraćajna infrastruktura