Износ додељених средстава

Санацијом коловоза у улицама Алексе Шантића,Карађорђевој и Николе Тесле у насељеном месту Војвода Степа, допринеће се безбеднијем одвијању саобраћаја, као и побољшању квалитета живота на територији општине Нова Црња.  Пројектом је предвиђена санација коловоза у укупној дужини од око 5.000  метара.

Општина Нова Црња
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Нова Црња

Област

Саобраћајна инфраструктура