Iznos dodeljenih sredstava

Unapređenjem saobraćajne infrastrukture rekonstrukcijom Golubinačke ulice u Šimanovcima, lokalnog puta koji je trenutno u veoma lošem stanju, biće povećana bezbednost u saobraćaju, ali i omogućena veća propusna moć usled povećane frekvencije kamiona i putničkih vozila na deonici puta koja je veza naselja Šimanovci i radne zone „Sever“. Projektom je predviđena rekonstrukcija puta u dužini od 1,2 km.

Opština Pećinci
Datum dodele sredstava

30. januara 2018.

Korisnik sredstava

Opština Pećinci

Oblast

Saobraćajna infrastruktura