Износ додељених средстава

Ојачање-санација коловоза у улици Вука Караџића у Остојићеву представља санацију око 890 метара коловозне конструкције. Реализацијом овог пројекта биће омогућено лакше и безбедније одвијање саобраћаја у овој улици, без обзира на временске прилике.

Општина Чока
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Чока

Област

Саобраћајна инфраструктура