Iznos dodeljenih sredstava

Peta etapa rekonstrukcije vodovodne mreže obuhvata zamenu dotrajalih azbest-cementnih cevi sa cevima od polietilena u dužini od 2.565 m, kao i izgradnju novih šahtova. Realizacijom ovog projekta, domaćinstvima u ulicama Branka Radičevića, Braće Vujića, Maršala Tita, Vuka Karadžića, Petra Drapšina, Jadranskoj i Sutjeskoj biće obezbeđeno stabilno vodosnabdevanje higijenski ispravnom vodom.

Čoka
Datum dodele sredstava

29. avgusta 2017.

Korisnik sredstava

Čoka

Oblast

Vodosnabdevanje i zaštita životne sredine