Износ додељених средстава

Пета етапа реконструкције водоводне мреже обухвата замену дотрајалих азбест-цементних цеви са цевима од полиетилена у дужини од 2.565 м, као и изградњу нових шахтова. Реализацијом овог пројекта, домаћинствима у улицама Бранка Радичевића, Браће Вујића, Маршала Тита, Вука Караџића, Петра Драпшина, Јадранској и Сутјеској биће обезбеђено стабилно водоснабдевање хигијенски исправном водом.

Чока
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Чока

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине