Правилник о унутрашњој организацији

25. јул 2018.
Правилник о изменама правилника o унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
27. јун 2016.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине