Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је јавни позив за подношење понуда за набавку медицинске опреме за опремање три сале за катетаризацију (ангио сале) за потребе општих болница у Суботици, Сомбору и Зрењанину. Рок за подношење понуда истиче 9. децембра 2016. године у 11.00 часова. У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о ребалнсу буџета за 2016. годину, Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 150.000.000,00 динара за реализацију овог пројекта.

Опремањем нових ангиосала у више градова у Војводини, допринеће се бржој дијагностици и збрињавању пацијената са срчаним обољењима, која су у Војводини један од водећих узрока смртности. Срчане болести су узрок више од половине свих смртних исхода у Војводини. Адекватно и правовремено лечење болесника са акутним коронарним синдромом је од одлучујућег значаја за смањење смртности и трајних последица на функционални статус болесника.

Ефикасно лечење болесника са акутним коронарним синдромом захтева што равномернију географску распоређеност ангиосала. Тренутно у нашој земљи има 22 ангиосале од којих су само две у Војводини, и то у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици. Набавком још три ангиосале, које ће да буду смештена у различитим крајевима Војводине, Управа за капитална улагања АП Војводине подржава политику Покрајинске владе у обезбеђивању здравствене заштите која је једнако доступна свим грађанкама и грађанима, као и у очувању и унапређењу квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине Војводине.

Детаљне информације о објављеном позиву за подношење понуда за јавну набавку опреме за три сале за катетеризацију, начину и роковима подношења понуда, могу се пронаћи на интернет презентацији Управе за капитална улагања АП Војводине (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs) и на порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs).