Директор Управе за капитална улагања АП Војводине Недељко Ковачевић, председник општине Нови Бечеј Саша Максимовић и заменик директора „ПРО-ИНГ“ ДОО за пројектовање и инжењеринг из Новог Сада потписали су уговор о изради пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу постојећих објеката и изградњу нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару.

Вредност уговора је 9.759.600,00 динара, док је рок за израду техничке документације 145 дана.

Саша Максимовић, председник општине Нови Бечеј, изразио је захвалност Управи за капитална улагања и директору Ковачевићу на разумевању и подршци коју пружају општини Нови Бечеј у реализацији наведеног пројекта и рекао:

„Заиста је нескривено задовољство што се ова тема померила са „мртве тачке“, јер ће дати неки нови живот Бочару, а од изузетног значаја је за општину Нови Бечеј“.

Како је додао искрено се нада да ће дворац постати место којим ће се грађани наше општине дичити а не тема која ће наставити да се провлачи кроз медије у негативном контексту.

„Покрајинска влада на челу са председником Игором Мировићем, преко Управе за капитална улагања АП Војводине а на иницијативу Општине Нови Бечеј, решена је да пројекат коначно приведе крају и намени деци предшколског и нижег школског узраста“ закључио је Ковачевић.

Дворац Хертеленди изграђен је у Бочару почетком двадесетог века. Од Другог светског рата до 2005. године у дворцу је била смештена психијатријска болница. Од момента када је укинута ова установа, објекат је напуштен и препуштен пропадању.

Током 2011. године започети су радови на санацији, адаптацији и доградњи објекта који су имали за циљ промену намене објекта у објекат за смештај и рад са децом са сметњама у развоју, до реализације пројекта, међутим, није дошло.

У циљу формирања новог вишенаменског комплекса и ефикасне реализације пројекта Покрајинска влада је подржала иницијативу Општине Нови Бечеј и преко Управе за капитална улагања Војводине определила износ од 15.000.000,00 динара за финансирање израде неопходне пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу постојећих објеката и изградњу нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару и техничку контролу исте.

Нови вишенаменски комплекс ће обухватити различите садржаје намењене деци предшколског и нижег школског узраста како би се створили адекватни услови за реализацију програма едукације, одмора и рекреације, социјализације и боравка у природи крајњих корисника.

Предвиђена је реконструкција постојећих објеката и изградња нових. У њима ће бити собе за смештај око 100 малишана, при чему ће неколико соба бити прилагођено за смештај деце с посебним потребама. У комплексу ће бити учионице, просторија за рекреацију с одговарајућом опремом, ресторан, кухиња и санитарни чворови.

Поред наведеног биће уређено и двориште комплекса.