Obrazovanje, učenički i studentski standard

  Otpština Vrbas

  Izvođenje radova na adaptaciji predškolske ustanove u kome je smešten objekat „Cvrčak“ u Bačkom Dobrom Polju biće obezbeđeni kvalitetniji uslovi za boravak i rad u vrtiću. Projektom je predviđeno oblaganje fasadnih zidova termoizolacionim pločama, postavljanje krovne hidroizolacije kako bi se povećala energetska efikasnost objekta, kao i izradnja novih trotoara i sanacija oštećenih zidova u dvorištu.

  Opština Bački Petrovac

  Dogradnja postojećeg objekta, u kome je smešten vrtić „Včielka“ u Kulpinu, obuhvata izgradnju još jedne učionice u kojoj će da bude smešteno jasleno odeljenje za 18 dece, kao i dogradnju neophodne fiskulturne sale sa pratećim sadržajima, dogradnju adekvatnih sanitarnih prostorija, poseban ulaz za kuhinju i kotlarnica. Realizacijom projekta biće povećan kapacitet, ali i kvalitet predškolskog…

  Grad Novi Sad

  Završetak objekta centralne kuhinje predškolske ustanove u Novom Sadu, čija je izgradnja počela još 2011. godine, obuhvata izvođenje svih zanatskih radova na adaptaciji objekta, čiji završetak će omogućiti ugradnju tehnološke opreme i time predaju objekta u upotrebu.  Izgradnjom centralne kuhinje biće poboljšani uslovi rada i vaspitno-obrazovnog procesa predškolske ustanove, te poboljšani uslovi za pripremu hrane…

  Irig

  Energetska sanacija postojećeg objekta za predškolsko obrazovanje ”Vila” u Vrdniku obuhvatiće zamenu fasadne stolarije i sanaciju plafonske konstrukcije. Realizacijom projekta biće unapređeni uslovi za vaspitno-obrazovni rad, ali i ostvarene i značajne uštede u potrošnji energije za grejanje i hlađenje objekta.

  Temerin

  Sanacija i rekonstrukcija centralnog objekta predškolske ustanove ”Veljko Vlahović” u Temerinu predviđa zamenu uređaja, instalacije i opreme u cilju poboljšanja uslova boravka i energetske efikasnosti samog objekta. Ulaganjem u infrastrukturu objekta, biće stvoreni i bolji uslovi za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje.

  Kovin

  Opština Kovin započeča je izgradnju novog objekta predškolske ustanove „Naša radost“. Drugom fazom radova predviđeno je da budu izvedeni zanatski radovi, parterno uređenje oko objekta i priključenja na infrastrukturu. Izgradnjom novog vrtića, biće obezbeđeni adekvatni uslovi za vaspitno-obrazovni rad sa decom predškolskog uzrasta.

  Opština Bač

  Dogradnja objekta PU „Kolibri“ porazumeva izgradnju dodatnih 413 m2 vrtića, u kome će da budu smeštene jaslice, te kancelarije sa zbornicom za zaposlene

  Opština Sečanj

  Ugradnjom postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije, doprineće se poboljšanju energetske efikasnosti objekta, a time i kvalitetu nastave u Osnovnoj školi „Braća Stefanović“ u Neuzinu.

  Opština Opovo

  Dogradnjom objekta predškolske ustanove “Bambi” u Opovu biće dograđen prostor u kome će da bude smeštena kuhinja i trpezarija za ishranu dece, što će poboljšati kvalitet boravka dece i zaposlenih u vrtiću.

  Opština Irig

  Sanacijom krova biće zamenjen azbestni materijal sa novim krovnim pokrivačem od čelično termoizolovanog panela i na taj način zaštititi objekat od daljeg propadanja, ali i umanjiti rizik po zdravnje dece i zaposlenih, te samim tim doprineti kvalitetu boravka u vrtiću „Dečja radost“ u Irigu.

  Opština Vršac

  Projekat obuhvata izgradnju instalacija toplovodnog radijatorskog grejanja koja se toplom vodom snabdeva iz gasnog blok generatora, što će doprineti kvalitetnijem i bezbednijem grejanju objekta osnovne škole „Olga Petrov – Radišić“, a time i bezbednosti učenika i zaposlenih jer se u potpunosti ukida postojeća gasna instalacija unutar objekta.

  Opština Vrbas

  Projekat obuhvata kompletnu zamenu instalacija vodovoda, kanalizacije i svih sanitarija na prizemlju i prvom spratu objekta, kao i adaptaciju električnih instalacija kako bi se ugradio bojler i senzorski sušači za ruke. Predviđena je i zamena ulaznih vrata u sanitarne čvorove i kabine.

  Opština Beočin

  Energetska sanacija objekta „Bubamara“ u Beočinu obuhvatiće sanaciju krova objekta, te na taj način rečiti problem prokišnjavanja i deci pružiti bolje uslove boravka.

  Grad Novi Sad

  Dogradnja dva sprata nad delom školskog objekta OŠ “Vasa Stajić” podrazumeva izgradnju neophodnog dodatnog prostora površine 400 m2 za izvođenje nastave i rad nastavnog osoblja. Dogradnjom dva sprata biće obezbeđen prostor za nove učionice, zbornica, kancelarije za direktora, pedagoga i sale za prijem roditelja.