Образовање, ученички и студентски стандард

  Отпштина Врбас

  Извођење радова на адаптацији предшколске установе у коме је смештен објекат „Цврчак“ у Бачком Добром Пољу биће обезбеђени квалитетнији услови за боравак и рад у вртићу. Пројектом је предвиђено облагање фасадних зидова термоизолационим плочама, постављање кровне хидроизолације како би се повећала енергетска ефикасност објекта, као и израдња нових тротоара и санација оштећених зидова у дворишту.

  Општина Бачки Петровац

  Доградња постојећег објекта, у коме је смештен вртић „Вчиелка“ у Кулпину, обухвата изградњу још једне учионице у којој ће да буде смештено јаслено одељење за 18 деце, као и доградњу неопходне фискултурне сале са пратећим садржајима, доградњу адекватних санитарних просторија, посебан улаз за кухињу и котларница. Реализацијом пројекта биће повећан капацитет, али и квалитет предшколског…

  Град Нови Сад

  Завршетак објекта централне кухиње предшколске установе у Новом Саду, чија је изградња почела још 2011. године, обухвата извођење свих занатских радова на адаптацији објекта, чији завршетак ће омогућити уградњу технолошке опреме и тиме предају објекта у употребу.  Изградњом централне кухиње биће побољшани услови рада и васпитно-образовног процеса предшколске установе, те побољшани услови за припрему хране…

  Ириг

  Енергетска санација постојећег објекта за предшколско образовање ”Вила” у Врднику обухватиће замену фасадне столарије и санацију плафонске конструкције. Реализацијом пројекта биће унапређени услови за васпитно-образовни рад, али и остварене и значајне уштеде у потрошњи енергије за грејање и хлађење објекта.

  Темерин

  Санација и реконструкција централног објекта предшколске установе ”Вељко Влаховић” у Темерину предвиђа замену уређаја, инсталације и опреме у циљу побољшања услова боравка и енергетске ефикасности самог објекта. Улагањем у инфраструктуру објекта, биће створени и бољи услови за инклузивно васпитање и образовање.

  Ковин

  Општина Ковин започеча је изградњу новог објекта предшколске установе „Наша радост“. Другом фазом радова предвиђено је да буду изведени занатски радови, партерно уређење око објекта и прикључења на инфраструктуру. Изградњом новог вртића, биће обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста.

  Општина Бач

  Доградња објекта ПУ „Колибри“ поразумева изградњу додатних 413 м2 вртића, у коме ће да буду смештене јаслице, те канцеларије са зборницом за запослене

  Општина Сечањ

  Уградњом постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије, допринеће се побољшању енергетске ефикасности објекта, а тиме и квалитету наставе у Основној школи „Браћа Стефановић“ у Неузину.

  Општина Опово

  Доградњом објекта предшколске установе “Бамби” у Опову биће дограђен простор у коме ће да буде смештена кухиња и трпезарија за исхрану деце, што ће побољшати квалитет боравка деце и запослених у вртићу.

  Општина Ириг

  Санацијом крова биће замењен азбестни материјал са новим кровним покривачем од челично термоизолованог панела и на тај начин заштитити објекат од даљег пропадања, али и умањити ризик по здравње деце и запослених, те самим тим допринети квалитету боравка у вртићу „Дечја радост“ у Иригу.

  Општина Вршац

  Пројекат обухвата изградњу инсталација топловодног радијаторског грејања која се топлом водом снабдева из гасног блок генератора, што ће допринети квалитетнијем и безбеднијем грејању објекта основне школе „Олга Петров – Радишић“, а тиме и безбедности ученика и запослених јер се у потпуности укида постојећа гасна инсталација унутар објекта.

  Општина Врбас

  Пројекат обухвата комплетну замену инсталација водовода, канализације и свих санитарија на приземљу и првом спрату објекта, као и адаптацију електричних инсталација како би се уградио бојлер и сензорски сушачи за руке. Предвиђена је и замена улазних врата у санитарне чворове и кабине.

  Општина Беочин

  Енергетска санација објекта „Бубамара“ у Беочину обухватиће санацију крова објекта, те на тај начин речити проблем прокишњавања и деци пружити боље услове боравка.

  Град Нови Сад

  Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ “Васа Стајић” подразумева изградњу неопходног додатног простора површине 400 м2 за извођење наставе и рад наставног особља. Доградњом два спрата биће обезбеђен простор за нове учионице, зборница, канцеларије за директора, педагога и сале за пријем родитеља.