Lokalni i regionalni ekonomski razvoj

  Grad Subotica

  Projektom uređenja i urbanog opremanja Velikog parka na Paliću obuhvaćen je prostor severne obale jezera, čime se zaokružuje projekat popločavanja klinker-pločama svih staza u parku. Urbanističko-arhitektonsko oblikovanje parternog uređenja i urbanog opremanja Velikog parka na Paliću sa obalnim pojasom, kao jedinstvene ambijentalne celine, kojim je obuhvaćeno popločavanje pešačkih staza kroz park, šetališta uz obalu, platoa,…

  Grad Sombor

  Infrastrukturno opremanje Industrijske zone u Somboru u zoni saobraćajnica SS2 i P6 obuhvata izgradnju saobraćajnica i pešačko-biciklističkih staza, komunalne infrastrukture (vodovodne i kanalizacione mreže otpadnih voda i atmosferske kanalizacije), te izgradnju javne rasvete u dužini od oko 1km. Izgradnjom nedostajuće infrastrukture, industrijska zona biće komunalno opremljena, te time spremna za dalji razvoj i poslovanje malih…

  Opština Bačka Topola

  Izgradnjom saobraćajnice u bačkotopolskoj industrijskoj zoni biće zaokružen projekat infrastrukturnog opremanja započetog 2017. godine. Nakon izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnjom saobraćajnice, osam parcela u bačkotopolskoj industrijskoj zoni biće u potpunosti opremljeno i spremno  za prodaju novim investitorima.

  Grad Pančevo

  Izgradnjom nedostajuće saobraćajnice u Ulici Crepajski put, biće završeni radovi na izgradnji saobraćajne infrastrukture u „Severnoj industrijskoj zoni“ u Pančevu. Projektom je predviđena izgradnja 620 m puta. Unapređenjem uslova za razvoj industrijske zone, stvaraju se uslovi za privlačenje novih investitora u zoni koja se prostire na 75 hektara, a time i razvoj poslovanja malih i…

  Opština Šid

  Prva faza infrastrukturnog opremanja radne zone u Adaševcima obuhvata izgradnju servisnih saobraćajnica, izgradnju pešačko-biciklističke staze, vodovodne mreže i postavljanje trafostanice. Infrastrukturnim opremanjem stiču se uslovi za namensko korišćenje prostora predviđenog za radnu zonu, odnosno, biće omogućen prilaz i izgradnja infrastrukturnih objekata i instalacija za buduće korisnike ove radne zone.

  Opština Pećinci

  Izgradnja pristupnog puta radnoj zoni 10.2 Sibač stvaraju se preduslovi za otvaranje nove radne zone u neposrednoj blizini autoputa E70, ukupne površine 204 hektara. Projektom je predviđena izgradnja  industrijske saobraćajnice u dužini od 980 m. Infrastrukturno i komunalno opremanje osnovni je preduslov za dovođenje i realizaciju novih investicija u novoj radnoj zoni koja se formira…

  Opština Kula

  Izgradnja sportskog centra u Kuli predstavlja izgradnju sportskog kompleksa sa bazenima i pratećim sportskim i ugostiteljskim sadržajima, koji će doprineti  kako povećanju sportsko-rekreativnih sadržaja za građane, tako i za razvoj turizma. Projektom je planirano da se gradnja izvede u tri faze, a prva faza projekta obuhvata oko 33.472 m2 površine.

  Grad Kikinda

  Gradska pijaca u  Kikindi smeštena je u samom centru grada, ali usled nedovoljne infrastrukturne opremljenosti, uslovi rada na gradskoj tržnici odražavaju se i na kvalitet i kvantitet ponude. Novoprojektovana pijaca je formirana na postojećoj parceli i činiće je dva odvojena objekta. Prva faza izgradnje gradske pijace predstavlja izgradnju lamele 1, gde će da bude smešteno…

  Opština Temerin

  Park prirode „Jegrička“ nalazi se na listi međunarodno značajnih staništa ptica i kao botaničko područje i kao takvo predstavlja prirodnu oazu i sklonište za razne zaštićene biljne i životinjske vrste. Svojom lepotom privlači veliki broj kako prirodnjaka, tako i turista. Izgradnjom pešačke staze u dužini od oko 3.800 metara od Temerina do info centra „Jegrička“…

  Grad Sombor

  KIndustrijska zona u Somboru locirana je uz jugoistočnu granicu grada na površini od oko 500 hektara i u njoj trenutno posloju brojna preduzeća poput „Merkur boje i lakovi“, “Meteor commerce”, “Fiorano” – Calzedonia member group… U delu zone, gde je stara energana koja je predviđena za rušenje, a u cilju opremanja parcele za nove investitore,…

  Opština Ruma

  Radna zona „Rumska petlja“ prostire se na povšini od 230 hektara i opremljena je saobraćajnom, kanalizacionom, vodovodnom, gasnom i elektrodistribucionom mrežom. Nedostatak javne rasvete otežava saobraćaj unutar zone, te je trenutno čini manje privlačnom za potencijalne investitore. Izgradnjom javne rasvete u delu radne zone „Rumska petlja“, u dužini od 4.500 metara doprineće se poboljšanju poslovne…

  Grad Pančevo

  Završetak infrastrukturnog opremanja Severne industrijske zone, omogućiće pristup svim parcelama sa južne strane zone, što će doprineti privlačenju novih investicionih projekata potencijalnih domaćih i stranih investitora, a samim tim, uticaće na poboljšanje investicione klime u Pančevu. Ovaj projekat podrazumeva izgradnju oko 600 m saobraćajnice sa vodovodom i javnom rasvetom. Izgradnjom treće deonice, biće završena izgradnja…

  Kanjiža

  Lokacija budućeg industrijskog parka u Horgošu udaljena je 4 km od državne granice Srbije i Mađarske, obuhvatajući površinu od 22 hektara. Projektom je predviđeno asfaltiranje kolovoza u dužini od 524 m.

  Bela Crkva

  Izgradnjom kanalizacione mreže otpadnih voda u industrijskoj zoni, opština Bela Crkva zaokružuje infrastrukturno opremanje zone, što će omogućiti privlačenje novih investicija i povećanje zaposlenosti u ovoj opštini. Projektom je predviđena izgradnja oko 2.080 m kanalizacione mreže i 49 šahtova.

  Odžaci

  Izgradnja atmosferske kanalizacije u uličnom koridoru u radnoj zoni, u dužini od 1.100 metara, obezbediće kvalitetnije odvodnjavanje atmosferskih voda sa kolovoza. Izgradnjom atmosferske kanalizacije smanjiće se oštećenja na saobraćajnici u radnoj zoni, što će doprineti stvaranju boljih uslova za privlačenje novih investitora i smanjenje nezaposlenosti u opštini.

  Novi Bečej

  Za javno osvetljenje u istočnoj radnoj zoni, predviđeno je postavljanje 37 stubova javne rasvete sa ukupno 67 svetiljki sa LED izvorom svetlosti. Izgradnja javne rasvete u radnoj zoni predstavlja još jedan korak ka potpunoj infrastrukturnoj opremljenosti zone, što doprinosi većoj atraktivnosti lokacije, a time i privlačenju investitora i daljem privrednom razvoju novobečejske opštine.

  Grad Novi Sad

  Uređenjem pešačkih staza sa pratećim mobilijarom i javnom rasvetom biće povećana pristupačnost objektima turističke infrastrukture u Kameničkom parku, kao centralnom gradskom parku. Ukupna dužina staza predviđenih sanacijom iznosi oko 1892 m, a predviđeno je i postavljanje nove solarne rasvete, kao i postavka 49 klupa, 12 stolova i 28 kanti za otpatke. U parku će izgraditi…

  Opština Bela Crkva

  Treća faza radova obuhvata izgradnju 700 m saobraćajnica, 193 parking mesta (16 parking mesta biće namenjeno licima sa posebnim potrebama), čime će da bude zaokružen projekat izgradnje kolovoza saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni.

  Opština Bački Petrovac

  Izgradnjom saobraćajnice “S5” , dužine 418 metar, biće izgrađena saobraćajnica do dve firme koje posluju u u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu, te omogućen prilaz do pet parcela namenjenih potencijalnim investitorima.

 • Opština Bačka Palanka

  Faza I izgradnje bazena podrazumeva izvođenje radova koje je neophodno izvesti da bi izgrađen bazen bio pušten u funkciju, a odnose se na privođenje nameni podtribinskog prostora, tribina, vodovoda i kanalizacije, kao i elektroinstalacija.

  Grad Kikinda

  Adaptacijom 2593 m2 hale objekta bivšeg autoservisa i salona “Autokuće” Kikinda, ovaj objekat bi bio ponovo stavljen u pogon i 250 ljudi bi dobilo priliku da se zaposli kod “Zoppas Industries Serb” d.o.o. koji je zakupac objekta.

  Opština Bač

  U okviru hladnjače za voće i povrće u industrijskoj zoni u Baču biće izgrađen sanitarno-poslovni objekat, kao i interna saobraćajnica ukupne dužine 69 m.

  Opština Šid

  Izgradnjom oko 784 metara servisne saobraćajnice u kompleksu radne zone br 8 u K.O. Adaševci, biće omogućen pristup radnoj zoni, što je osnovni preduslov za privlačenje novih investitora, a time i dalji privredni razvoj opštine Šid.

  Grad Subotica

  Projekat podrazumeva nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa u okviru koga će se završiti građevinski radovi na rekonstrukciji objekta, kao i ugradnja instalacija, adaptacija i opremanje objekta u istočnom bloku. Parterno i urbano opremanje Velikog parka podrazumeva popločavanje staza u parku u dužini od oko 940 metara.

 • Opština Kanjiža

  Opremanje zone čiste industrije obuhvatiće asfaltiranje kolovoza u dužini od 200 m, izgradnju vodovodne mreže u dužini od 188 m, fekalne i atmosferske kanalizacije u dužini od 175 m što će doprineti privrednom razvoju u opštini Kanjiža.

  Opština Irig

  Projekat podrazumeva nastavak radova na izgradnji biciklističko-pešačke staze na putu od Iriga do manastira Hopovo. Realizacijom ovog projekta biće izgrađeno 1,19 km staze, koja će doprineti razvoju turizma, ali i većoj bezbednosti u saobraćaju.

  Opština Inđija

  Projekat obuhvata izgradnju saobraćajnica u industrijskoj zoni na deonici C2 u dužini od 1.162 metara i izgradnja fekalne kanalizacije na deonici C3 i jednim delom na deonici C2 u dužini od 1.117 metara.

  Opština Bela Crkva

  Druga faza radova obuhvata izgradnju 132 m saobraćajnica, pešačke staze i 24 parking mesta (2 mesta namenjena su licima sa posebnim potrebama).

  Opština Kula

  Postavljanje 58 stubova sa LED svetiljkama duž 1950 metara saobraćajnica u radnoj zoni blok bb u Kuli, biće obezbeđeno sigurnije odvijanje saobraćaja unutar radne zone, te time obezbeđeni i bolji uslovi za poslovanje u radnoj zoni, što će doprineti daljem privrednom razvoju opštine.

  Opština Kovin

  Asfaltiranje i postavljanje signalizacije 5716 m saobraćajnice u industrijskoj zoni blok 11b, što će unaprediti nivo poslovanja u Kovinu.