Контакт

Булевар Михајла Пупина 16,
21000 Нови Сад
Војводина, Србија
Мапа →

Тел: +381 21 488 1787
Факс: +381 21 488 1736

ukuapv@vojvodina.gov.rs
www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs


О
УПРАВИ
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, као посебна управна организација, финансира програме и пројекте од интереса за Аутономну покрајину Војводину путем конкурса на којима ће се додељивати средства за пројекте изградње, реконструкције, адаптације, санације, доградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре, пројектног планирања као и набавке опреме.

Преузимањем обавеза Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставила је да финансира све започете пројекте, попут изградње Жежељевог моста, реконструкције и надоградње „Народног позоришта“ у Суботици, али и приведе крају пројекте изградње и опремања здравственог објекта “Каменице 2“, вртића у Сремским Карловцима или спортске хале у Сенти.

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине образована је у складу са одлуком Скупштине Војводине са циљем даљег и снажнијег економског, привредног, културног и политичког развоја АП Војводине кроз улагање у равномеран и одржив развој војвођанских општина.

Финансирање програма и пројеката од значаја за Војводину јесте начин да неразвијене војвођанске општине изграде и реконструишу школе и путеве, изграде водоводну и канализациону мрежу, бициклистичке стазе и тротоаре, спортске хале, домове култура, а да велике и развијене општине, са додатним средствима, ускладе развој инфраструктуре са нараслим потребама привреде и повећаног броја становника, здравствених, образовних и културних институција, а све са једним циљем – бољи живот грађана Војводине.