Завршени конкурси 2018. године

Јун 2018.

 • ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја бр. 136-401-5216/2018-03/4

  Одлука о поступку избора

  27. децембар 2017.

  Преузми

  Јавни позив

  21. јун 2018.

  Преузми

  Образац пријаве

  21. јун 2018.

  Преузми

  Одлука о додели средстава

  10. јул 2018.

  Преузми

 • ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања бр. 136-451-2891/2018-03/4

  Одлука о поступку избора

  27. децембар 2017.

  Преузми

  Јавни позив

  21. јун 2018.

  Преузми

  Образац пријаве

  21. јун 2018.

  Преузми

  Одлука о додели средстава

  10. јул 2018.

  Преузми

 • ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре бр. 136-401-5215/2018-03/4

  Одлука о поступку избора

  27. децембар 2017.

  Преузми

  Јавни позив

  21. јун 2018.

  Преузми

  Образац пријаве

  21. јун 2018.

  Преузми

  Одлука о додели средстава

  10. јул 2018.

  Преузми

 • ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта бр. 136-401-5217/2018-03/4

  Одлука о поступку избора

  27. децембар 2017.

  Преузми

  Јавни позив

  21. јун 2018.

  Преузми

  Образац пријаве

  21. јун 2018.

  Преузми

  Одлука о додели средстава

  10. јул 2018.

  Преузми

 • ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода бр. 136-401-5214/2018-03/4

  Одлука о поступку избора

  27. децембар 2017.

  Преузми

  Јавни позив

  21. јун 2018.

  Преузми

  Образац пријаве

  21. јун 2018.

  Преузми

  Одлука о додели средстава

  10. јул 2018.

  Преузми

Јануар 2018.

 • Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта број 136-401-26/2018-03/4

  Одлука о поступку избора

  27. децембар 2017.

  Преузми

  Јавни позив

  05. јануар 2018.

  Преузми

  Образац пријаве

  05. јaнуар 2018.

  Преузми

  Измена јавног конкурса

  19. јaнуар 2018.

  Преузми

  Одлука о додели средстава

  26. јaнуар 2018.

  Преузми

 • Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског образовања и васпитања број 136-451-6/2018-03/4

  Одлука о поступку избора

  27. децембар 2017.

  Преузми

  Јавни позив

  05. јануар 2018.

  Преузми

  Образац пријаве

  05. јaнуар 2018.

  Преузми

  Измена јавног конкурса

  19. јaнуар 2018.

  Преузми

  Одлука о додели средстава

  26. јaнуар 2018.

  Преузми

 • Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности број 136-401-25/2018-03/4

  Одлука о поступку избора

  27. децембар 2017.

  Преузми

  Јавни позив

  05. јануар 2018.

  Преузми

  Образац пријаве

  05. јaнуар 2018.

  Преузми

  Измена јавног конкурса

  19. јaнуар 2018.

  Преузми

  Одлука о додели средстава

  26. јaнуар 2018.

  Преузми

 • Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-24/2018-03/4

  Одлука о поступку избора

  27. децембар 2017.

  Преузми

  Јавни позив

  05. јануар 2018.

  Преузми

  Образац пријаве

  05. јaнуар 2018.

  Преузми

  Измена јавног конкурса

  19. јaнуар 2018.

  Преузми

  Одлука о додели средстава

  26. јaнуар 2018.

  Преузми

 • Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја број 136-401-23/2018-03/4

  Одлука о поступку избора

  27. децембар 2017.

  Преузми

  Јавни позив

  05. јануар 2018.

  Преузми

  Образац пријаве

  05. јaнуар 2018.

  Преузми

  Измена јавног конкурса

  19. јaнуар 2018.

  Преузми

  Одлука о додели средстава

  26. јaнуар 2018.

  Преузми

 • Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода број 136-401-22/2018-03/4

  Одлука о поступку избора

  27. децембар 2017.

  Преузми

  Јавни позив

  05. јануар 2018.

  Преузми

  Образац пријаве

  05. јaнуар 2018.

  Преузми

  Измена јавног конкурса

  19. јaнуар 2018.

  Преузми

  Одлука о додели средстава

  26. јaнуар 2018.

  Преузми