Direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nedeljko Kovačević i predsednik opštine Žabalj Uroš Radanović obišli su danas radove na izgradnji kolovoza u Bolničkoj ulici, koja je jedna od šest ulica u kojima će se izvoditi radovi na rehabilitaciji saobraćajne infrastrukture u Čurugu.

„Izgradnja kolovoza u Bolničkoj ulici i delu Arsenija Čarnojevića, deo je velikog projekta rehabilitacije saobraćajne infrastrukture u Čurugu, za koji smo ove godine obezbedili skoro 100 miliona dinara. U pitanju je dvogodišnji projekat, koji finansiramo zajedno sa opštinom Žabalj, a ukupna vrednost projekta je oko 250 miliona dinara“ rekao je ovom prilikom direktor Uprave za kapitalna ulaganja Nedeljko Kovačević, napominjući da projektom predviđena izgradnja oko 1 km asfalta i oko 4,5 km rehabilitacije puteva.

„Ove godine počinjemo realizaciju još jednog kapitalnog projekta, a to je rekonstrukcija ruiniranog Doma za duševno obolela lica u Čurugu. Realizacijom ovog projekta, za koji je u budžetu ove godine obezbeđeno 150 miliona dinara, smeštajni kapaciteti u Domu biće povećani i rekonstruisani u skladu sa svim uslovima i zahtevima propisanih zakonom i standardima koji regulišu predmetnu oblast“rekao je Kovačević i dodao da se za narednu godinu planira i finansiranje projekta izgradnje školske zgrade i sportske sale, projekta koji je započet još 1995. godine, ali do danas nije završen.

Predsednik opštine Žabalj Uroš Radanović zahvalio se Pokrajinskoj vladi i Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine na podršci koju su pružili opštini Žabalj.

„Realizacijom ovog projekta, rešavaju se višedecenijski problemi stanovnika Čuruga, a samim tim doprinosimo i da se poboljša kvalitet života u ovom naseljenom mestu“, istakao je Radanović.