Energetika i energetska efikasnost

  Opština Bela Crkva

  Postavljanjem energetski efikasnih svetiljki na stubovima javne rasvete u industrijskoj zoni u Beloj Crkvi, završava se ranije započeto infrastrukturno opremanje industrijske zone, te se time obezbeđuju bolji uslovi za poslovanje preduzeća u industrijskoj zoni, kao i za privlačenje novih investitora.

  Opština Beočin

  Projektom je predviđena prva faza adaptacije elektroenergetske infrastrukture, koja će obuhvatiti zamenu javne rasvete na pristupnom putu i u okruženji manastira Beočin. Unapređenjem infrastrukture koja doprinosi poboljšanju energetske efikasnosti, racionalnije će se koristiti električna energija, ali i obezbediti bezbedniji pristup manastiru, te obezbediti kvalitetniji uslovi za odvijanje saobraćaja u ovom delu opštine.

  Opština Titel

  Energetska sanacija objekta PU „Plavi čuperak“ obuhvatiće rekonstrukciju krova i termoizolaciju spoljnih zidova kako bi objekat prešao u energetski razred C i postigao se krajnji cilj, a to je smanjenje potrošnje svih vrsta energije za oko 30%. U prethodnom periodu, lokalna samouprava je već počela da radi na poboljšanju uslova boravka dece i zaposlenih time…

  Grad Novi Sad

  Sanacija elektroenergetskih instalacija sportske (velike) dvorane JP SPC Vojvodina u Novom Sadu obuhvatiće postavljanje nove rasvetne opreme u dvorani u kojoj se održava najveći broj treninga profesionalnih i rekreativnih sportista, a koju godišnje poseti oko 100.000 građana na raznim sportskim i kulturnim manifestacijama. Postavljanjem nove rasvetne opreme biće smanjena instalisana snaga i potrošnja, što ujedno…

  Grad Kikinda

  Izgradnja vrelovoda predstavlja četvrtu, poslednju fazu zamene dotrajalog i energetski neefikasnog vrelovoda duž Ulice braće Tatić, koja se nalazi u centralnom delu Kikinde, a koju zajedno finansiraju Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i Grad Kikinda. U ranijim godinama, na sistem centralnog grejanja priključene su i dve srednje škole, kao i oko 1000 potrošača, koji…

  Opština Kanjiža

  Adaptacija ambulante u MZ Male Pijace podrazumeva termoizolaciju objekta, rešavanje problema grejanja na bazi obnovljivih izvora energije (geotermalno podno grejanje), ulaznog dela, funkcionalnnu promenu prostorije kartoteke i sanitarnog čvora, kao i obezbeđivanje parkinga za bicikle. Sa boljim uslovima rada u ambulanti, biće povećana i bezbednost zaposlenih i pacijenata, ali i njihova efikasnost u radu.

  Opština Bački Petrovac

  Energetska adaptacija OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu podrazumeva zamenu prozora, koji će doprineti povećanju energetske efikasnosti objekta, kao i smanjenju potrošnje energije za oko 30%. Postavljanjem novih prozora, temperatura u učionicama biće ujednačena, u skladu sa propisima, te će boravak u školi učenicima i nastavnicima biti prijatniji, bez obzira na vremenske prilike.

  Opština Bač

  Zamenom fasadne stolarije u OŠ „Aleksa Šantić“ u Vajskoj u značajnoj meri biće povećana energetska efikasnost, te smanjeni troškovi grejanja za oko 20%. Unapređena energetska efikasnost objekta škole iz razreda G u razred E, omogućiće bolje uslove za boravak i rad nastavnika i učenika škole.

  Opština Alibunar

  Sanacija ulične rasvete u opštini Alibunar obuhvatiće zamenu zastarelih živinih sijalica na 768 mesta na teritoriji deset naseljenih mesta, i to Alibunara, Banatskog Karlovca, Nikolinaca, Lokve, Janošika, Seleuša, Ilandže, Dobrice i Novog Kozjaka. Postavljanjem nove ulične rasvete biće smanjena potrošnja električne energije za rad javne rasvete, te smanjeni troškovi održavanja.