Енергетика и енергетска ефикасност

  Општина Бела Црква

  Постављањем енергетски ефикасних светиљки на стубовима јавне расвете у индустријској зони у Белој Цркви, завршава се раније започето инфраструктурно опремање индустријске зоне, те се тиме обезбеђују бољи услови за пословање предузећа у индустријској зони, као и за привлачење нових инвеститора.

  Општина Беочин

  Пројектом је предвиђена прва фаза адаптације електроенергетске инфраструктуре, која ће обухватити замену јавне расвете на приступном путу и у окружењи манастира Беочин. Унапређењем инфраструктуре која доприноси побољшању енергетске ефикасности, рационалније ће се користити електрична енергија, али и обезбедити безбеднији приступ манастиру, те обезбедити квалитетнији услови за одвијање саобраћаја у овом делу општине.

  Општина Тител

  Енергетска санација објекта ПУ „Плави чуперак“ обухватиће реконструкцију крова и термоизолацију спољних зидова како би објекат прешао у енергетски разред Ц и постигао се крајњи циљ, а то је смањење потрошње свих врста енергије за око 30%. У претходном периоду, локална самоуправа је већ почела да ради на побољшању услова боравка деце и запослених тиме…

  Град Нови Сад

  Санација електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП СПЦ Војводина у Новом Саду обухватиће постављање нове расветне опреме у дворани у којој се одржава највећи број тренинга професионалних и рекреативних спортиста, а коју годишње посети око 100.000 грађана на разним спортским и културним манифестацијама. Постављањем нове расветне опреме биће смањена инсталисана снага и потрошња, што уједно…

  Град Кикинда

  Изградња вреловода представља четврту, последњу фазу замене дотрајалог и енергетски неефикасног вреловода дуж Улице браће Татић, која се налази у централном делу Кикинде, а коју заједно финансирају Управа за капитална улагања АП Војводине и Град Кикинда. У ранијим годинама, на систем централног грејања прикључене су и две средње школе, као и око 1000 потрошача, који…

  Општина Кањижа

  Адаптација амбуланте у МЗ Мале Пијаце подразумева термоизолацију објекта, решавање проблема грејања на бази обновљивих извора енергије (геотермално подно грејање), улазног дела, функционалнну промену просторије картотеке и санитарног чвора, као и обезбеђивање паркинга за бицикле. Са бољим условима рада у амбуланти, биће повећана и безбедност запослених и пацијената, али и њихова ефикасност у раду.

  Општина Бачки Петровац

  Енергетска адаптација ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу подразумева замену прозора, који ће допринети повећању енергетске ефикасности објекта, као и смањењу потрошње енергије за око 30%. Постављањем нових прозора, температура у учионицама биће уједначена, у складу са прописима, те ће боравак у школи ученицима и наставницима бити пријатнији, без обзира на временске прилике.

  Општина Бач

  Заменом фасадне столарије у ОШ „Алекса Шантић“ у Вајској у значајној мери биће повећана енергетска ефикасност, те смањени трошкови грејања за око 20%. Унапређена енергетска ефикасност објекта школе из разреда Г у разред Е, омогућиће боље услове за боравак и рад наставника и ученика школе.

  Општина Алибунар

  Санација уличне расвете у општини Алибунар обухватиће замену застарелих живиних сијалица на 768 места на територији десет насељених места, и то Алибунара, Банатског Карловца, Николинаца, Локве, Јаношика, Селеуша, Иланџе, Добрице и Новог Козјака. Постављањем нове уличне расвете биће смањена потрошња електричне енергије за рад јавне расвете, те смањени трошкови одржавања.