Остала акта

23. децембар 2014.
Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
11. јануар 2017.
Одлука о поступку избора, критеријума за избор и реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2017. години
14. фебруар 2017.
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
06. децембар 2017.
Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима
26. јул 2018.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке