Јавни конкурси за попуњавање извршилачких радних места

  • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Административни послови и достављање поште

    20. 06. 2019. Јавни конкурс
    20. 06. 2019. Образац изјаве
  • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Реализација пројеката из области образовања, културе и спорта

    20. 06. 2019. Јавни конкурс
    20. 06. 2019. Образац изјаве