Informator o radu Uprave

Informator o radu Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine u periodu od 01.01 – 31.08.2021. godine