Информатор о раду Управе

јул – септембар 2020. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
април – јун 2020. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
јануар – март 2020. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
октобар – децембар 2019. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
јул – септембар 2019. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
април – јун 2019. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
јануар – март 2019. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
октобар – децембар 2018. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
јул – септембар 2018. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
април – јул 2018. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
јануар – март 2018. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
октобар  – децембар 2017. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
јул  – септембар 2017. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
април – јун 2017. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
јануар – март 2017. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
октобар – децембар 2016. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине