Информатор о раду Управе

април – јун 2017. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
јануар – март 2017. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
октобар – децембар 2016. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине