Информатор о раду Управе

Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине у периоду од 01.01 – 31.08.2021. године