Информатор о раду Управе

Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине за 2020. годину