Извештај корисника о реализацији пројекта

 • Одлука и образац извештаја корисника о реализацији пројекта

   ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ Извештај корисника о реализацији пројекта – Образац
   ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ Одлука о садржини и форми обрасца извештаја

Акти Управе за капитална улагања АП Војводине

 • Финансијски план Управе за капитална улагања АП Војводине

   ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ   Финансијски план Управе за капитална улагања АП Војводине за 2017. годину
   ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ   Извештај о извршењу буџета за 2016. годину
   ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ   Измена финансијског плана Управе за капитална улагања АП Војводине за 2016. годину
   ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ   Финансијски план Управе за капитална улагања АП Војводине за 2016. годину
   ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ   Извештај о извршењу буџета за 2015. годину
   ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ   Финансијски план Управе за капитална улагања АП Војводине за 2015. годину
22. новембар 2016.
Правилник о унутрашњих организацији и систематизацији радних места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
14. фебруар 2017.
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
14. фебруар 2017.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Информатор о раду Управе

јануар – март 2017. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине
октобар – децембар 2016. године
Информатор о раду Управе за капитална улагања АП Војводине

Остала акта

23. децембар 2014.
Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
13. март 2013.
Одлука о кодексу понашања у Покрајинским органима
20. децембар 2016.
Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
11. јануар 2017.
Одлука о поступку избора, критеријума за избор и реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2017. години