29/05/2024
У току су радови на реконструкцији Улице Вука Караџића и Павловачке улице у Руми, пројекат вредан 1,2 милијарде динара који суфинансира Покрајинска влада преко Управе за капитална улагања, заједно са Општином Рума. Пројектом је обухваћена изградња потпуно новог булевара у Руми, који ће се пружати од Риговог млина, дуж улице Вука Караџића до Главне улице, као и комплетна реконструкција Павловачке улице, што ће умногоме олакшати одвијање саобраћаја како према Врднику и Новом Саду, тако и према Сремској Митровици. Радове на реконструкцији саобраћајница у Руми обишле су данас потпредседница Покрајинске владе и покрајинска секретарка за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Александра Ћирић Бошковић.

Реконструкција Павловачке улице подразумева рехабилитацију коловоза у дужини од 1,277 м, од Улице Милоша Црњанског до Главне улице, као и изградњу тротоара, бициклистичке стазе, изградњу 63 паркинг места и уређење зелених површина.
Реконструкција Улице Вука Караџића, у складу са грађевинском дозволом, обухвата рехабилитацију коловоза у дужини од 1,063 метра, и то тако да су саобраћајнице пројектоване са по две траке у оба смера, предвиђена је изградња две кружне раскрснице, пешачких стаза, као и уређење зелених површина и изградња 127 паркинг места.

Поред реконструкције коловоза и постављања нове саобраћајне сигнализације, пројектом је предвиђена и реконструкција водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације, електро и телекомуникационе мреже, постављање нове уличне расвете, као и уређење зелених површина.