15/01/2021

Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је данас пет нових јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, основног образовања и васпитања и развоја спорта. За финансирање и суфинансирање пројеката, обезбеђено је укупно 3.267.800.000,00 динара.
За подршку локалним самоуправама на територији АП Војводине у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу саобраћајне инфраструктуре, обезбеђено је 2.102.000.000,00 динара. Реализацијом пројеката који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница, укључујући и бициклистичке стазе, побољшава се безбедност свих учесника у саобраћају, сигурније одвијање саобраћаја, али се доприноси и бољој локалној и регионалној повезаности.
Укупно 497.000.000,00 динара обезбеђено је за подршку пројектима у области развоја спорта. Средства која се додељују по овом јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације спортских објеката у јавној својини на територији АП Војводине, укључујући и школске спортске објекте.
У циљу побољшања услова рада установа основног образовања и васпитања, Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 73.800.000,00 динара. Средства су намењена за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације објеката установа основног образовања и васпитања у јавној својини на територији АП Војводине.
Локалним самоуправама је омогућено да на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштита вода, обезбеде средства неопходна за изградњу, доградњу, реконструкцију и санацију система за водоснабдевање, припрему воде за пиће, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. За реализацију пројеката у овој области, обезбеђено је укупно 402.000.000,00 динара.
Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 193.000.000,00 динара за подршку пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, који доприносе стварању повољних услова за пословање, раст и развој малих и средњих предузећа, као и повећање запослености у Војводини.
Сви јавни конкурси за финансирање и суфинансирање пројеката трајаће до 04. фебруара 2021. године, до 16.00 часова. Детаљне информације о објављеним конкурсима, начину и роковима пријаве, могу се пронаћи на интернет презентацијама Управе за капитална улагања АП Војводине (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs) и Покрајинске владе (http://www.vojvodina.gov.rs).