29/08/2016

Захваљујући средствима обезбеђеним на конкурсу Управе за капитална улагања АП Војводине, домови здравља у Бачкој Тополи, Чоки, Бачком Петровцу, Кањижи, а претходних месеци и у Сенти, Малом Иђошу, Новом Саду, обезбедили су неопходну медицинску опрему са којом ће грађанима пружати преко потребну медицинску помоћ.

Грађанке које живе на територији општине Бачка Топола биће у прилици да редовне прегледе у дому здравља обављају на ултразвучном апарату најновије техногије са три сонде, што ће омогућити квалитетније прегледе, а самим тим и бољу дијагностику. Вредност набављене опреме је 4.406.953,00 динара.

Служба радиологије Дома здравља у Чоки је, захваљујући средствима Управе, успела да застарели и превазиђен аналогни систем добијања РТГ снимака замени са модерним системом за компјутеризовану радиографију. Дигитализацијом радиолошке службе, за коју је издвојено 3,6 милиона динара, створене су могућности за добијање дигиталне радиографске дијагностичке слике, информатизацију установе и успешну примену електронске евиденције пацијената.

Ново санитетско возило у дому здравља у Бачком Петровцу, омогућиће ефикасније и брже пружање хитне медицинске помоћи на територији општине, али и за потребе хитног збрињавања пацијената у Клинички центар Војводине или на институте у Сремској Каменици. Уз раније набављен ултразвучни колор доплер апарат, у току 2016. године уложено је укупно 7.812.600,00 динара из покрајинског буџета у модернизацију опреме у овом дому здравља.

Стоматолошка служба Дома здравља у Кањижи до сад није имала апарат за РТГ снимање зуба и вилице који је у савременој дијагностици и лечењу неопходан. Захваљујући средствима обезбеђеним преко конкурса Управе за капитална улагања АП Војводине, набављен је ортопан РТГ апарата, вредности 5.296.320,00 динара, који ће стоматолошкој служби кањишког дома здравља да омогући прецизну дијагностику и олакша излечење оболелих пацијената.

Улажући у примарну здравствену заштиту преко Управе за капитална улагања АП Војводине, Покрајинска влада свим грађанима обезбеђује једнаке услове за лечење и квалитетну здравствену заштиту, доприносећи на тај начин како јачању свести грађана о превенцији болести, тако и успешнијем лечењу оболелих пацијената у мањим војвођанским