Пројекти изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације
објеката у 2017. години

Јануар 2017.

Изградња објекта Завода за хитну медицинску помоћ

Побољшање услова рада у Дому здравља “Др Јанош Хаџи” Бачка Топола

Адаптација амбуланте у Маглићу

Санација и адаптација објекта здравства – амбуланта Сакуле

Доградња Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља “Др Ђорђе Бастић” Србобран

Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку

Реконструкција објекта – зубна амбуланта Чока

Пројекти набавке медицинске опреме у 2017. години

Јануар 2017.

Набавка санитетског возила са припадајућим опремом за потребе хитне медицинске помоћи, кућног лечења и опште медицине

Пројекат набавке колпоскопа

Набавка санитетског возила

Ултразвучни колор-доплер апарат

Набавка апарата за офтамолофију

Пројекат набавке возила за пружање хитне медицинске помоћи

Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви

Набавка апарата за анестезију за потребе Института за плућне болести Војводине

Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви и  системом за компијутеризовану радиографију

Набавка радиографског уређаја са плафонским носачем цеви, пацијент столом и вертикалним стативом

Пројекат набавке РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију

Пројекти из 2016. године

Новембар 2016.

Набавка медицинске опреме за Институт за плућне болести Војводине (ИПБВ)

Набавка операционог микроскопа за операције предњег сегмента ока 1 комад, набавка ЕКГ апарата 5 комада, набавка система електричне хируршке бушилице високе брзине 1 комад, набавка операционе лампе 1 комад

Набавка апарата за анестезију са интегрисаним гасним мониторингом

Набавка четири монитора за праћење виталних функција за одељење интензивне неге

Пројекат набавке централног стерилизатора

Набавка санитетског возила

Реконструкција објекта – зубна амбуланта Чока