Пројекти из 2017. године

Јануар 2017.

Изградња саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву

Photo

Појачано одржавање саобраћајних површина у оквиру Универзитетског кампуса у Новом Саду

Санација и ојачање коловозног застора у улици Народног Фронта, Ј.Н.А. и Јожеф Атиле у Фекетићу

Појачано одржавање дела Железничке улице и улице Иво Лоле Рибара у Оџацима – I фаза

Изградња локалног пута Сремски Михаљевци – ППОВ Шимановци на кп 3571, 3568 КО Шимановци и кп 1347 Сремски Михаљевци

Реконструкција Доситејеве улице у Бечеју кп 3462, 3469 и 8064 К.О. Бечеј

Изградња подводжњака на укрштању магистралне пруге Београд – Шид – државна граница и локалног пута у улици Фрушкогорска у Сремској Митровици

Пројекти из 2016. године

Новембар 2016.

Санација локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу “Норцев”

Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада

Појачано одржавање раскрснице државног пута II A реда бр. 100 (стара ознака М22.1) и локалног пута Војка – Стари Бановци код базена у Старој Пазови

Пут ка гробљу у Бачком Јарку К.П. 1185 и 2831 К.О.

Реконструкција и санација прилазне саобраћајнице спортској хали у Сенти