Пројекти из 2017. године

Јануар 2017.

Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу – фудбалски стадион

Санација и адаптација спортских терена у јавном парку

Уређење приобаља реке Тисе у Тителу – изградња спортско рекреативних терена

Свлачионице за фудбалере

Изградња отворених спортских терена у комплексу основне школе Жарко Зрењанин у Госпођинцима

Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката

Завршетах изградње спортске хале у Бачком Јарку  –  фаза 2

Санација и адаптација спортских терена у комплексу гимназије Никола Тесла, Апатин