Пројекти из 2017. године

Јануар 2017.

Извођење раова на адаптацији санитарних чворова у објекту ОШ “Светозар Милетић” у Врбасу

Енергетска санација ПУ “Љуба Станковић” – замена крова на објекту Бубамара у Беочину

Пројекат доградње објекта вртића “Колибри” у Бачу

Доградња објекта предшколске установе “Бамби” Опово

Уградња постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије

Санација крова објекта установе “Дечија радост” у Иригу

Адаптација система централног грејања са гасним блок генератором

Пројекти из 2016. године

Новембар 2016.

Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ “Васа Стајић”