Пројекти из 2017. године

Јануар 2017.

Адаптација дела објекта бившег аутосервиса и салона “Аутокуће” Кикинда

Сервисна саобраћајница СО у комплексу радне зоне бр. 8. УК.О. Адашевци – I фаза

Изградња санитарно пословног објекта и интерне саобраћајнице у оквиру хладњаче за воће и поврће у оквиру индустријске зоне у Бачу

Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу – I фаза

Саобраћајница “С5” у индустријској зони у Бачком Петровцу на катастарским парцелама бр. 6798/5, 7424/1 К.О. Бачки Петровац

Изградња саобраћајнице са пратећом опремом, са пројектом фекалне канализације С3, хидротехничком инфраструктуром у радној зони 15 – 2 фаза

Санација постојећег коловоза ради успостављања бициклистичко-пешачке стазе Ириг – Хопово

Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – наставак реконструкције објекта Велика Тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ

Комплекс отворених базена – Фаза I

Пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре индустријске зоне у Белој Цркви – III фаза

Пројекти из 2016. године

Новембар 2016.

Санација саобраћајнице у блоку 11б (Индустријска зона) у Ковину

Јавна расвета саобраћајница у радној зони блок бб у Кули

Пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре индустријске зоне Бела Црква

Изградња кишне канализације у блоку 11б у Ковину