Пројекти из 2017. године

Јануар 2017.

Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацама – Општина Кањижа

Реконструкција и адаптација бивше касарне ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара (трећа фаза)

Санација позорнице у Културно-образовном центру Шид

Адаптација објекта трговине у Дому културе

Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе II фаза

Пројекти из 2016. године

Новембар 2016.

Реконструкција и адаптација родне куће Борислав Михајловић Михиз у Иригу – II фаза