Остала акта

23. децембар 2014.
Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
13. март 2013.
Одлука о кодексу понашања у Покрајинским органима
14. фебруар 2017.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
22. новембар 2016.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
14. фебруар 2017.
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
11. јануар 2017.
Одлука о поступку избора, критеријума за избор и реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2017. години